Obiectivul general al disciplinei- Familiarizarea studenților cu domeniul proiectării și managementului programelor educaționale, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii explicative ale domeniului.
A. Obiective cognitive
1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte pedagogice și sociale de bază, a principalelor teorii și orientãri în domeniul proiectării și managementului programelor educaționale, a naturii, a funcțiilor și a formelor de programe educaționale, a componentelor în cadrul instituțiilor care acordă servicii educaționale și a caracteristicilor fiecăreia; 2. Operarea cu conceptele fundamentale referitoare la proiectarea și managementul programelor educaționale; 3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii socio-educaționale aplicabile în domeniul proiectării și managementului programelor educaționale; 4. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei Proiectarea și managementul programelor educaționale și stabilirea relațiilor pe care aceasta le are cu alte ramuri ale științelor educației și alte științe.
B. Obiective procedurale- 1. Corelarea unor experiențe personale cu managementului programelor educaționale; 2. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și principiilor în proiectarea și managementul programelor educaționale; 3. Folosirea teoriilor pedagogice și sociologice pentru elaborarea unui program în domeniul educațional; 4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activitãți de învățare.
C. Obiective atitudinale- 1. Respectarea normelor de deontologie profesionalã (a codului deontologic al profesorului),fundamentate pe opțiuni valorice explicite, specifice specialistului în programe educaționale; 2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare; 3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și profesională.
pentru explorare Moodle