Instruirea asistată de calculator (IAC) este o modalitate de invatare, mai ales individuală a elevilor, prin intermediul programelor pe calculator (denumite soft educaţional).
Conceptul de asistare a procesului de învăţămînt cu calculatorul include :
• Predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe ;
• Aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe;
• Verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii